Kassasysteem Horeca Loading...Bescherming van persoonsgegevens – Ons cookiebeleid

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres of IP-adres.

Dit beleid is van toepassing wanneer u surft op de pagina’s van horecakassa. In uw browser beginnen ze met https://(www.)horecakassa.be

Opgelet! Wanneer een link u naar een andere website, een andere portaalsite, een onlinetoepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden van die diensten voor de verwerking van persoonsgegevens.

U bent beschermd op basis van de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Wat zijn cookies en waarom zijn ze nuttig?

Onze website maakt gebruik van cookies om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een webserver tijdelijk opslaat op uw computer of ander apparaat via uw browser. In dat tekstbestand wordt informatie opgeslagen.

Onze cookies helpen:

  • de website te laten werken zoals u zou verwachten
  • uw instellingen tijdens en tussen bezoeken te bewaren (bijvoorbeeld uw taalvoorkeur)
  • de snelheid en veiligheid van de site te verbeteren
  • pagina's met sociale netwerken zoals Facebook te delen
  • voortdurend onze website te verbeteren (bijvoorbeeld voor statistische en kwalitatieve doeleinden)

Wij gebruiken geen cookies om/voor:

  • persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming)
  • gevoelige informatie te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming)
  • gegevens door te geven aan advertentienetwerken
  • persoonsgegevens door te geven aan derden
  • commerciële doeleinden

Uw toestemming voor het gebruik van cookies

Als uw browsersettings onze cookies (automatisch) aanvaarden en u gebruik maakt van onze website, dan gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met ons cookiebeleid. Als u cookies uit uw browser wilt verwijderen of als u geen of slechts beperkt gebruik wilt maken van cookies, kunt u hieronder leren hoe u dat moet doen. Als u dat doet, betekent dat waarschijnlijk dat onze website niet zal werken zoals verwacht.

Welke cookies gebruiken we op deze website?

Hieronder vindt u een lijst van de cookies die wij gebruiken en waarvoor ze dienen.

Onze statistische cookies

Naam

Vervaltermijn

Doel
_ga 26 maand Op deze manier kunnen we gebruikers onderscheiden
_gid 24 uur Op deze manier kunnen we gebruikers onderscheiden
_gat 10 minuut Het aantal verzoeken beperken

Bewaringsduur

We bewaren de gegevens voor een duur die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer bewaard worden.

Hoe beheer of verwijder ik cookies?

Als u cookies wilt verwijderen of beheren, dan kunt u daarvoor de instellingen in uw browser aanpassen. Via de links hieronder vindt u meer uitleg over hoe u dat moet doen.

Firefox Chrome Safari Internet Explorer

Veiligheid

Bizarre B.V. waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U hebt bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze dienst voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

Per e-mail:
dataprotection@horecakassa.be

Per brief:
BIZARRE B.V.
Beekveldstraat 30 bus 1
9300 AALST

Klachten

Als u vindt dat de Bizarre B.V. uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldende regelgeving verwerkt heeft, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: commission@privacycommission.be

Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze dienst voor gegevensbescherming:

Per e-mail:
dataprotection@horecakassa.be

Per brief:
BIZARRE B.V.
Beekveldstraat 30 bus 1
9300 AALST

19/12/2018